Domen för att fotografera barn när de läser Qur’ânen

Fråga: Vissa lärda i Storbritannien anser det vara tillåtet att fotografera de bedjande i samling och barn när de läser Qur’ânen. De anser att dessa fotografier påverkar de otrogna och lockar dem till islam om de sprids i tidskrifter och tidningar.

Svar: Det är förbjudet att fotografera allt som består av själ oavsett om det är människor eller djur. Det spelar ingen roll om de ber, läser Qur’ânen eller någonting annat baserat på autentiska hadîther som förbjuder handlingen. Det är inte tillåtet att sprida dessa bilder i tidningar, tidskrifter och skrifter för att sprida islam och locka till kännedom om den.

Det är inte tillåtet att använda förbjudna tillvägagångssätt för att sprida islam. Det finns många tillvägagångssätt som är föreskrivna. Sålunda skall man inte lämna dem för tillvägagångssätt som Allâh har förbjudit.

Att det finns fotografier i den islamiska världen bevisar inte att det är tillåtet. Faktum är att det är en förbjuden handling baserat på de autentiska hadîtherna. Till följd därav skall fotografering fördömas.