Domen för att förvränga Allâhs egenskaper

Publicerad: 2010-02-01
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (317)

 

Fråga: Säger vi att personen som förvränger Allâhs egenskaper är vilseledd eller otrogen?

Svar: Vi säger att han är vilseledd. Men om han avsiktligt avser villfarelse, säger vi att han är otrogen.