Domen för att förvara fotografier i album

Publicerad: 2010-02-07
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (24)

 

Fråga: Är det tillåtet att förvara fotografier i album?

Svar: Nej, det är inte tillåtet.

Fråga: Är det då bättre att riva sönder dessa gamla fotografier?

Svar: Det är det obligatoriska.