Domen för att förskjuta på bönen om man befinner sig i transportmedel

Publicerad: 2006-02-26
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (8/126)

 

Fråga: Är det tillåtet för flygpassageraren att förrätta bönen i tid medan han är på planet eller skall han skjuta upp på bönen till dess att dess tid går ut?

Svar: Om passageraren inleder sin resa efter att tiden till Dhuhr eller Maghrib har gått in, kombinerar han Dhuhr och ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’, innan resan.

Om resan börjar innan tiden till den första bönen, det vill säga innan Dhuhr och Maghrib, avser han att skjuta upp på dem och förrätta dem när han kommer fram.

Skulle resan däremot pågå till dess att även den andra bönen går ut,– det vill säga ´Asr respektive ´Ishâ,’ – är det obligatoriskt för honom att förrätta bönen på en lämplig plats på planet så gott han kan.