Domen för att förrätta Maghrib innan missad ´Asr

Publicerad: 2010-08-13
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (22/106)

 

Fråga: En person har missat ´Asr och när han går in i moskén ser han att Maghrib skall inledas. Skall han förrätta den missade bönen innan Maghrib eller inte?

Svar: Han skall förrätta Maghrib med imamen. Därefter är imamerna enade om att han förrättar ´Asr. Men skall han ta igen Maghrib? Här finns två åsikter.

Den första: Han skall ta igen den. Denna åsikt har Ibn ´Umar, Mâlik, Abû Hanîfah och Ahmad i sin kändaste åsikt.

Den andra: Han skall inte ta igen Maghrib. Denna åsikt har Ibn ´Abbâs, ash-Shâfi´î och Hanâbilah i deras andra åsikt.

Den andra åsikten är mer korrekt. Allâh har inte ålagt tjänaren att förrätta en och samma bön två gånger om han har fruktat Honom så gott han har kunnat – och Allâh vet bättre.