Domen för att förrätta bönen i ett kristet hem

Publicerad: 2010-08-05
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (2/75-76)

 

Fråga: Ibland råkar jag befinna mig hos kristna människor när tiden till bönen går in. Jag tar då fram min bönematta och förrättar bönen framför dem. Är min bön korrekt med tanke på att den förrättas hemma hos dem?

Svar: Ja, din bön är korrekt – må Allâh utöka din lydnad till Honom – och i synnerhet att du förrättar de fem vardagliga bönerna i tid. Det är dock obligatoriskt att göra så gott du kan för att förrätta bönen i samling i moskéerna.