Domen för att förrätta bönen i en avlägsen moské för imamens skull

Publicerad: 2008-05-03
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdullâh bin Bâz
Referens: Fatâwâ ´Ulam⒠al-Balad al-Harâm, sid. 211-212

 

Fråga: Det finns en bra Qur’ân-läsare i vår stad som får en att vara koncentrerad i bönen. Det kommer människor till honom från avlägsna platser som ar-Riyâdh, Sharqiyyah, al-Bâhah och dylikt. Hur lyder domen för deras färdande dit? Stämmer det att de faller under hadîthen:

“”Det skall endast resas till tre moskéer; den Heliga moskén, min moské och al-Aqsâ-moskén.””?

Svar: Jag känner inte till att det finns något skadligt i denna handling. Faktum är att det hör till att resa för att söka kunskap och förståelse av den ädla Qur’ânen, samt lyssna till den från en person som läser den vackert. Det handlar nämligen inte om de förbjudna resorna. Mûsâ (´alayhis-salâm) reste oerhört långt för att söka kunskap hos al-Khidhr (´alayhis-salâm). Alltsedan följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) tid har de lärda rest från världsdel till världsdel och från land till land för att söka kunskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Allâh kommer att underlätta vägen till paradiset åt den som följer en väg vari han söker kunskap.”” [1]

[1] Muslim (2699).