Domen för att förrätta bönen bakom en Sûfî

Publicerad: 2008-05-03
Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: Kassettbandet ””Ahl-us-Sunnah wa ´Alâmâtuhâ””

 

Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen bakom en Sûfî som innehar många innovationer (Bid´a) och avguderi (Shirk). Skall jag förrätta bönen hemma om det inte finns någon annan Imâm? Vad skall jag göra?

Svar: Om du har förklarat sanningen för denne Sûfî och visat honom att han innehar avguderi, innovationer
och villfarelser, och han sedan fortsätter att följa sin gamla tro, skall du inte förrätta bönen bakom honom, ty han är otrogen.

Om du inte har förklarat sanningen för honom, får du be bakom honom förutsatt att du förklarar sanningen
för honom.