Domen för att förneka straffet i graven

Det är starkt obligatoriskt att tro på straffet respektive lycksaligheten i graven då det har bevisats mångfaldigt i Qur’ânen och Sunnah. Den som förnekar det avsiktligt efter att ha fått kunskap om det, är otrogen. Vad gäller den som förnekar det utav blint följande eller misstolkning, så är han [endast] vilseledd.

Denna fråga har förnekats av Mu´tazilah som förlitar sig på intellektet. De säger:

”Om vi öppnar graven, finner vi liket såsom vi lämnade det. Det finns varken någon eld eller trädgård i graven.”

Men ni lever i detta liv och han i livet efter detta. Han upplever straff eller lycksalighet utan att ni vet om det. Dessa frågor hör till det kommande livets frågor som endast känns till av Allâh (´azza wa djall). Intellekten klarar inte av att begripa det. Inom dessa frågor går man efter det som har rapporterats autentiskt och mångfaldigt. Vi tror på det utan att forska inom det då det hör till de dolda frågorna som endast känns till av Allâh (´azza wa djall).

Nu ser du exempelvis människor som är lyckliga och glada och olyckliga och bekymrade. De går och äter och dricker utan att du vet vem som är lycklig och vem som är olycklig. Ty det hör till de dolda frågorna som endast känns till av Allâh (subhânah).