Domen för att förneka mirakel och underverk

Fråga: Stämmer det att den som förnekar mirakel är otrogen till skillnad från den som förnekar underverk?

Svar: Mirakel är onaturliga företeelser som profeterna utför. Den som förnekar miraklen som är bekräftade via autentiska och uttryckliga bevis, som att Qur’ânen är uppenbarad för Muhammad och att Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) kastade sin käpp så att den förvandlades till en klar orm, är otrogen.

Angående underverk, är de onaturliga företeelser som andra än profeterna utför. De består av två typer:

1 – Underverk som utförs av Allâh gudfruktiga och fromma tjänare. Det är ett underverk från Allâh (´azza wa djall) som Han särskiljer Sina gudfruktiga och fromma tjänare med. Om det inte finns några autentiska och uttryckliga bevis för det, hädar inte den som förnekar det.

2 – Underverk som utförs av lurendrejare, trollkarlar, Sûfiyyah och andra. Dessa företeelser är från Satan. Muslimen är skyldig att inte luras av dem och hålla sig borta från deras utövare.