Domen för att förneka djinnernas existens

Publicerad: 2012-02-20
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/188)

 

Det hör till tron på det dolda att tro på djinnernas existens. Dessutom är det ett sätt att bekräfta Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Att djinner existerar är bekräftat i Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Den som förnekar deras existens är otrogen då han beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samstämmigheten. Skall man förneka allt som man inte ser?

Det dök upp en okunnig grupp läkare, vilket Imâm Ibn-ul-Qayyim sade, och likaså vissa tänkare och författare som tillskrivs islam som förnekar djinnernas existens eftersom de endast bekräftar det som de begriper. Deras intellekt klarar inte av att tro på det dolda.

Likaså kan djinner blandas med och besitta människor. Det är bekräftat. Det finns dock okunniga människor som förnekar att djinner kan besitta människor. Dessa hädar emellertid inte då frågan inte är uppenbar. Däremot skall personen fördömas. Den som förnekar att djinner kan besitta människan hädar inte för att han inte beljuger något bekräftat. Han är dock vilsen.