Domen för att fira Mawlid i moskén

Fråga: Är det tillåtet för muslimerna att fira högtider i moskéer till minne av den profetiska födelsedagen natten till den tolfte Rabî´ al-Awwal utan att vara sysslolös på dagen vilket man är på ´Îd-dagen? Vi fick delade åsikter inom denna fråga och vissa sade att det är en god innovation medan vissa sade att det inte är någon god innovation.

Svar: Det är inte tillåtet för muslimerna att fira profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag, vare sig den äger rum den tolfte Rabî´ al-Awwal eller någon annan dag, på samma sätt som det inte är tillåtet att fira någon annans födelsedag. Födelsedagsfirandet är en innoverad nyhet i religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) firade inte sin födelsedag under sin livstid och han är Herrens förkunnare om religionen och föreskrifterna. Inte heller uppmanade han till den och det gjorde inte heller hans renläriga kalifer, övriga följeslagare eller någon annan från dem som följde dem i godhet bland de tre förträffliga generationerna. På så sätt vet man att handlingen är en innovation. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den som innoverar något obehörigt till våra angelägenheter, får det avvisat.”” [1]

I Muslims formulering sägs det:

””Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.””


[1] al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).