Domen för att fasta hela Sha´bân och Muharram

Fråga: Vad är domen för att fasta de tio sista dagarna i Dhûl-Hidjdjah och hela Muharram och Sha´bân?

Svar: Det är föreskrivet att fasta Muharram och Sha´bân. Däremot finns det inget bevis för att fasta de tio sista dagarna i Dhûl-Hidjdjah. Det är emellertid tillåtet att göra det i fall man inte anser att de är speciella.

Vad berör Muharram, sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”“Den bästa fastan efter Ramadhân är Allâhs månad Muharram.””[1]

Det är fint att fasta hela den och detsamma gäller i fall man endast fastar den nionde, tionde och elfte. Det är Sunnah.

Detsamma gäller Sha´bân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta hela den. Måhända att han lät bli att fasta ett fåtal dagar, vilket har rapporterats autentiskt från ´Â’ishah och Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ).

Angående de tio dagarna i Dhûl-Hidjdjah, så avses det egentligen de nio första eftersom man inte fastar ´Îd-dagen. Det är tillåtet att fasta dem. De belönas baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”“Det finns inga dagar under vilka Allâh älskar goda handlingar så mycket som under dessa tio dagar.” De sade: “”Allâhs sändebud! Inte ens kamp för Allâhs sak?”” Han sade: ”“Inte ens kamp för Allâhs sak förutom mannen som ger sig iväg med sitt liv och sin egendom utan att återvända med något av dem.””[2]

Det har både rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade dem och att han inte fastade dem. Inget är dock bekräftat.


[1]  Muslim (1163).

[2]  Ahmad (7039).