Domen för att fasta de Vita dagarna i Sha´bân

Fråga: Vad är domen för att fasta den 13:e, 14:e och 15:e Sha´bân?

Svar: Det är rekommenderat att fasta tre dagar av varje månad oavsett om det är Sha´bân eller någon annan månad. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade åt ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs att göra det. Likaså har det bekräftats att han befallde Abûd-Dard⒠och Abû Hurayrah det.

Det är tillåtet att fasta dem under vissa månader och det är tillåtet att låta bli att göra det under andra månader. Detsamma gäller i fall han fastar dem ibland och låter dem vara ibland. De är trots allt frivilliga och inte obligatoriska. Det är dock bäst att alltid fasta dem i fall man kan.