Domen för att färdas i transportmedel i vilka båda könen blandas

Publicerad: 2010-12-02
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatwâ av al-Ladjnah ad-Dâ’imah nr. 18845

 

Fråga: Är det tillåtet för mig att åka buss i vilken det finns kvinnor?

Svar: Det är inte tillåtet för dig att åka i bussar och andra transportmedel i vilka det finns kvinnor på grund av den prövning som handlingen består av.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh

´Abdullâh al-Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd