Domen för att endast ge gåvor till döttrarna

publicerad
21.05.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/125)

Fråga: Jag har söner och döttrar. Är det tillåtet för mig att endast ge gåvor till döttrarna och inte till sönerna som har arbete? De brukar själva skänka mig saker och ting, men jag tar inte emot dem. Å andra sidan är döttrarna gifta.

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att man fördelar gåvorna rättvist mellan barnen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Frukta Allâh och var rättvisa mellan era barn.”1

Det är inte tillåtet för föräldern att särskilja vissa av barnen med gåvor. Han är ålagd att fördela dem jämlikt mellan dem och behandla dem alla rättvist, vilket Allâh (´azza wa djall) har beordrat. Detta gäller även om vissa arbetar till skillnad från andra. Rättvisan är nämligen obligatorisk.

1 al-Bukhârî (3/134).