Domen för att endast fasta måndag eller torsdag

Publicerad: 2008-08-25
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/386-387)

Fråga: Jag klarar inte av att fasta torsdagar på grund av flera orsaker. Räcker det att jag endast fastar måndagar eller måste jag fasta bådadera?

Svar: Ingen skada är skedd i fall du skulle fasta den ena dagen till skillnad från den andra. Det är rekommenderat att fasta dessa två dagar och inte obligatoriskt. Den som fastar dem båda eller endast en av dem, befinner sig i ett väldigt bra tillstånd.

Det är alltså inte obligatoriskt att fasta dem båda utan enbart rekommenderat baserat på de autentiska hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).