Domen för att endast fasta en fredag

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/414-415)

 

Fråga: Är det tillåtet att endast fasta en fredag i fall man skall ta igen fastan?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man endast fastar på fredagar om det är för fredagens skull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en dag in till en av sina hustrur och fann att hon fastade en fredag. Han frågade då: ”“Fastade du i går?”” Hon sade: ”“Nej.”” Han frågade då: “”Kommer du att fasta i morgon?”” Hon sade: “”Nej.”” Då sade han: “Bryt fastan då!”” [1]

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt:

”“Ingen av er skall fasta en fredag utan att han fastar dagen före eller efter.””

Men om det är så att ´Arafah-dagen råkar vara en fredag och man fastar den, så är ingen skada skedd. Ty här sker fastan på grund av ´Arafah-dagen och inte på grund av fredagen.

Detsamma gäller i fall man skulle ta igen missade dagar och den sista dagen hamnar på en fredag. Även i detta fall är ingen skada skedd.

Detsamma gäller i fall ´Âshûrâ’-dagen råkar vara en fredag och man fastar den, så är ingen skada skedd. Ty här sker fastan på grund av ´Âshûrâ’-dagen och inte på grund av fredagen. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”“Låt inte fredagen utgöra en specifik dag för fastan och inte heller natten till fredagen till förrättandet av bönen.”” [2]

Det vill säga att specificera dess dag och natt.

[1]  Ahmad (6732) och al-Bukhârî (1986).

[2]  al-Bukhârî (1985) och Muslim (1144).