Domen för att en muslim gifter sig i kyrkan

Publicerad: 2010-06-10
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (26)

 

Fråga: Är det tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med en kristen kvinna i en kyrka?

Svar: Menar du på en plats i vilken man dyrkar andra än Allâh eller ett giftermål som saknar muslimska vittnen etc?

Fråga: Båda två.

Svar: Nej, ett sådant äktenskap är inte Sharî´ah-baserat eftersom villkoren inte uppfylls.

Fråga: Inget muslimskt vittne bevittnade detta.

Svar: Nej, detta är inget islamiskt giftermål oavsett om det sker i en kyrka eller någon annanstans.

Fråga: Kommer barnet att ärva mannen?

Svar: Nej, det är inte hans.

Fråga: Vad är han ålagd att göra nu? Gifta om sig?

Svar: Ja, naturligtvis, om han vill vara gift med henne och ångra sig för det han har gjort. Han måste gifta sig hos en islamisk domare.