Domen för att en kvinna befinner sig ensam i ett annat land

Publicerad: 2010-04-03
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Referens: https://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=263&query=

 

Det är tillåtet för en kvinna att vistas i ett land utan Mahram om det inte skadar henne och om hon inte utsätts för faror. Om hon befinner sig bland kvinnor eller på en lovlig arbetsplats som är tom på män eller på en kvinnoavdelning, anses handlingen vara tillåten.

Vad som däremot är förbjudet, är själva resan. Du får inte resa utan Mahram. Du får inte komma till ett land utan Mahram. Om du har anlänt till ett visst land utan Mahram, åläggs du att ångra dig inför Allâh och be Honom om förlåtelse samt inte upprepa liknande handling. Om du vill resa, måste du ha med dig en Mahram. Härda till dess att din Mahram kommer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En kvinna får inte resa utan Mahram.”