Domen för att en analfabet leder en läskunnig i bönen

Publicerad: 2010-09-07
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/29)

 

Den analfabete är den som inte kan läsa al-Fâtihah, delar ur den eller uttalar den fel även om han klarar av att läsa andra kapitel. Det är inte tillåtet för den som läser den korrekt att förrätta bönen bakom en liknande person. Det är dock korrekt för en likadan person att be bakom honom. Därför poängterade al-Khiraqî att den läskunnige skall be igen bönen om han förrättade den bakom en analfabet. al-Qâdhî sade:

”Denna fråga tolkas som så att den läskunnige ber med en grupp analfabeter. Om han skulle be tillsammans med en analfabet och de tillsammans är två bakom Imâmen och den läskunniges bön bryts, får de be igen bönen, ty analfabeten blev ensam.”

al-Khiraqîs ord tyder uppenbart på vems bön nollställs i fall man skulle förrätta den bakom en analfabet. Detta gäller emellertid enbart den läskunnige till skillnad från den analfabete. Det är möjligt att den analfabetes bön är giltig i fall han ber till höger om Imâmen eller om de båda ber till höger om Imâmen eller om det finns ytterligare en analfabet med dem. Om den skulle vara ogiltig för att han bad ensam, så är det inte för att han bad bakom en annan analfabet utan på grund av en annan orsak. Denna åsikt har Mâlik och ash-Shâfi´î i sin nya åsikt. Det har också rapporterats att han har sagt:

”Det är korrekt för den läskunnige att be bakom den analfabete i böner som läses tyst till skillnad från de som läses högt.”

Det har också rapporterats att han har sagt:

”Det är korrekt att han ber bakom honom i båda situationer. Den analfabete klarar inte av att förrätta en pelare och då är det tillåtet för den som klarar av det att be bakom honom på samma sätt som den stående ber bakom den sittande.”

Abû Hanîfah sade:

”Även Imâmens bön är ogiltig. När den läskunnige går in i bönen med honom, åläggs han läsning istället för honom för att läsa i hans ställe. Då han inte förmår det, blir bönen ogiltig.”

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, håller vi oss till den första åsikten. I och med att han ber bakom en person som inte förmår förrätta en pelare bortsett från den stående positionen i bönen som den bedjande bakom förmår att utföra, är bönen ogiltig. Samma sak gäller att be bakom en person som inte klarar av att utföra Rukû´ och Sudjûd. En annan orsak är att Imâmen läser för den bedjande bakom honom. Men i detta fall är den analfabete Imâmen inkapabel till att läsa den obligatoriska läsningen för den bedjande bakom honom. Så i och med att det hela inte skall leda till utebliven läsning, anses bönen bakom honom vara ogiltig.