Domen för att dyrka Allâh med profetens vanesak

Fråga: Belönas man om man gör det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde som en vanesak?

Svar: Då skiljer han sig från mannen med vanan. Vem är mannen som gör en vanesak?

Frågeställare: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

al-Albânî: Då skall du fråga hur han skiljer sig från mannen med vanan. Poängen ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”

Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör en handling utav dyrkan och om vi gör en likadan handling utav ett annat skäl – har vi då stämt överens med honom eller motstridit honom?

Frågeställare: Vi har motstridit honom.

al-Albânî: OK. Och om han gör en handling utav vana och inte utav dyrkan och en annan gör en likadan handling utav dyrkan – har han då stämt överens med mannen med vanan eller motstridit honom?

Frågeställare: Han har motstridit honom.

al-Albânî: Må Allâh välsigna dig. Det var det jag ville komma fram till. Klart och tydligt?