Domen för att döda myror och bin

5256 – Ahmad bin Hanbal berättade för oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från az-Zuhrî, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man dödar fyra varelser; myran, biet, härfågeln och törnskatan.”

 FÖRKLARING

ad-Dumayrî sade:

“Det är alltså den stora myran – Sulaymân-myran – vilket bland annat har sagts av al-Khattâbî och al-Baghawî i “Sharh-us-Sunnah”. Det är dock tillåtet att döda den lilla argentinska myran1. Mâlik föraktade att man dödar myror om de inte var skadliga och om man kunde göra sig av med dem utan att döda dem. Ibn Abî Zayd sade att det var tillåtet att döda myror i fall de var skadliga.”

al-Khattâbî sade:

“Vad som avses med myran är en specifik form av den och det är den stora myran med de långa benen eftersom deras skada och förstörelse är liten. Vad berör biet, så är det för att det gagnar med honung och vax. Angående härfågeln och törnskatan, beror det på att deras kött är förbjudet. Om det är förbjudet att döda ett djur på grund av en annan orsak än respekt och skadan i dödandet av det, så är det för att dess kött är förbjudet. Ser du inte hur han förbjöd att man dödar oätbara djur? Det sägs att härfågeln stinker och att den har samma dom som boskap som livnär sig på gödsel. Beträffande törnskatan, brukade araberna anse den utgöra ett ont omen på grund av dess läten och utseende.”

an-Nawawî sade i “Sharh Sahîh Muslim”:

“Den rapporteras av Abû Dâwûd från Ibn ´Abbâs från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en autentisk berättarkedja som stämmer överens med al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Dessutom anses den vara autentisk av Hâfidh ´Abdul-Haqq al-Ishbîlî och ´Allâmah Kamâl-ud-Dîn ad-Dumayrî.