Domen för att den ammande kvinnan låter bli att fasta

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 465

 

Fråga: Är det tillåtet för den ammande kvinnan att låta bli att fasta? När skall hon i så fall ta igen sina missade dagar? Skall hon ge mat i stället?

Svar: Om den ammande kvinnan fruktar för sitt barn i fall hon fastar på så sätt att bröstmjölken reduceras så att barnet skadas av det, anses det vara tillåtet för henne att låta bli att fasta. Däremot måste hon ta igen dagarna eftersom hon har den sjukes dom som Allâh (ta´âlâ) sade om:

““Men den som är sjuk eller på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Allâh vill göra det lätt – inte svårt – för er.””[1]

När hindret är borta, tar hon igen sina dagar. Hon kan antingen göra det på vintern då dagarna är korta och vädret är kallt eller också nästa år i fall hon inte kan fasta på vintern.

Hon får emellertid inte ge mat i stället för att fasta. Det gör man endast i fall man lider av ett hinder som inte kommer att avta. I detta fall ger man mat i stället för att fasta.


[1]  2:185