Domen för att dementera trons ökning och minskning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 60

Fråga: Vad är domen för att inte hålla med om att tron stiger och sjunker?

Svar: Det hela beror på förnekarens tillstånd. Om han förnekar och beljuger att tron stiger och sjunker, anses han vara otrogen för att han förnekar och beljuger det som står i Qur’ânen.

Och om han nekar det utav missuppfattning, bör man veta att en missuppfattning kan ha flera nivåer. Den kan till och med nå otro. En person som säger att han inte håller med om att tron stiger och sjunker utav missuppfattning döms utmed sin missuppfattning.