Domen för att de vigda talar i telefon med varandra

Publicerad: 2010-06-10
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/181)

 

Fråga: Är det tillåtet enligt Sharî´ah att ett vigt par talar med varandra i telefon.

Svar: Det är tillåtet för det vigda paret att tala med varandra i telefon om hon har accepterat honom och de talar för att förstå varandra. De skall se till att de pratar om det de är i behov av och att det inte leder till någon prövning. Det är dock bättre och säkrare mot misstankar i fall det går via hennes förmyndare.