Domen för att byta efternamn

Fråga: Vad är domen för att tillskrivas en annan stam eller någon som inte är ens fader?

Svar: Det finns ett stort hot riktat mot den som tillskrivs någon annan än sin fader eller sitt folk. Det är inte tillåtet.