Domen för att bryta kompenserad fasta

Den som inleder en obligatorisk fasta, som exempelvis kompensering av missade Ramadhân-dagar, avlagd ed eller botgörelse, får inte bryta den. Ty det är obligatoriskt att fasta den obligatoriska fastan, och den som inte var obligatorisk blir det när han åtar sig den. Detta råder det inga meningsskiljaktigheter om – och lov och pris tillkommer Allâh.