Domen för att bryta kompenserad fasta

Publicerad: 2007-10-21
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/412)

Den som inleder en obligatorisk fasta, som exempelvis kompensering av missade Ramadhân-dagar, avlagd ed eller bot, får inte bryta den.

Ty det är obligatoriskt att fasta den obligatoriska fastan och den som inte var obligatorisk blir det när han tar sig an den. Detta råder det inga meningsskiljaktigheter om och lov och pris tillkommer Allâh.