Domen för att bryta fastan utan någon giltig ursäkt

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 246

 

Fråga: Vad är domen för att bryta fastan i Ramadhân utan någon giltig ursäkt?

Svar: Det hör till de största synderna att bryta fastan i Ramadhân utan någon giltig ursäkt. Personen anses vara en trotsig syndare. Det är obligatoriskt för honom att ångra sig inför Allâh och att han tar igen den dagen. Det vill säga om en person fastar och bryter fastan utan någon ursäkt, åläggs han att ta igen den dagen. I och med att han påbörjade den och utövade den för att den är obligatorisk, åläggs han att ta igen den helt och hållet.

Men om personen avsiktligt låter bli att fasta helt och hållet, är den korrekta åsikten att han inte är ålagd att ta igen fastan. Han kommer inte att ha någon nytta av den och inte heller kommer den att accepteras av honom. Principen säger att all dyrkan har sin bestämda tid. Om den skjuts upp från dess bestämda dag utan någon giltig ursäkt, kommer den inte att tas emot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som utför en handling som inte stämmer överens med våra angelägenheter, kommer att få den avslagen.”1

Dessutom hör det till ett överskridande av Allâhs (´azza wa djall) gränser. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Överträd inte de gränser som Allâh [har fastställt] – de som överträder de av Allâh [fastställda] gränserna är syndare.”2

På samma sätt som dyrkan inte accepteras i fall den utförs innan dess tid, accepteras den inte heller om den utförs efter dess tid utan någon giltig ursäkt.

1 Muslim (1718).

2 2:229