Domen för att bryta fastan pga. högskoleprov

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/249)

 

Fråga: Om högskoleprovet äger rum i Ramadhân – är det då tillåtet att bryta fastan för att kunna koncentrera sig på provet?

Svar: Det är inte tillåtet för den ålagde att bryta fastan i Ramadhân på grund av prov. Prov hör inte till ursäkterna som Sharî´ahn godkänner. Det är obligatoriskt att fasta Ramadhân. Om det är svårt att studera under dagen, får man göra det under natten. De ansvariga för proven får lägga proven vid ett annat tillfälle för att slå ihop två fördelar; en fördel för fastan och en för att kunna studera inför proven. Det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

“Allâh, var vänlig mot den som tar hand om någonting av mitt samfunds angelägenheter och är vänlig mot det. Och var hård mot den som tar hand om någonting av mitt samfunds angelägenheter och är hård mot det.”1

Rapporterad av Muslim.

Mitt råd till de ansvariga är att vara vänliga mot de manliga och kvinnliga eleverna och att de inte sätter proven i Ramadhân. I stället får de göra det före eller efter. Vi ber Allâh att Han skänker framgång till alla.

 

1 Muslim (1828).