Domen för att bota magi med magi

Fråga: Vad är domen för att bota magi med magi?

Svar: Om det är tillåtet att bota den med otro, är det tillåtet att bota den med magi. Magi är otro. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ

”Det var dock inte Sulaymân som hädade.”1

Judarna anklagade Sulaymân för att utöva magi och ta kontroll över djinnerna med hjälp av magin. Allâh rentvådde honom från det och sade:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ

”Det var dock inte Sulaymân som hädade.”2

Han sade inte att han inte utövade magi. Han sade att han inte hädade. Det bevisar att magi är otro. Vad som är ännu klarare än det är de två änglarnas tillstånd:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

”Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: ”Vi är bara en prövning och en frestelse; häda därför inte!”3

Är det tillåtet att bota sig med otro? Allâh har inte skickat någon sjukdom utan att Han också har skickat botemedlet. Den som känner till det, känner till det, och den som är okunnig om det, är okunnig om det. Han har aldrig låtit otron utgöra ett botemedel. Faktum är att Han inte ens har låtit förbjudna preparat utgöra ett botemedel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bota er och bota er inte med det förbjudna.”

Ibn Mas´ûd sade, vilket också rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh har inte låtit ert botemedel vara i det som Han har förbjudit för er.”

Det är alltså inte tillåtet att bota sig med förbjudna preparat. Hur skall det då vara tillåtet att göra det med magi?

1 2:102

2 2:102

3 2:102