Domen för att bojkotta danska varor

Fråga: Om vi vet att makthavaren varken har befallt oss att bojkotta danska varor eller förbjudit oss, är det då tillåtet för mig personligen att bojkotta dem för att stödja profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om jag vet att det kommer att skada dem?

Svar: Denna fråga består av ett detaljerat svar.

Om makthavaren befaller att ett land skall bojkottas, är det obligatoriskt för alla att bojkotta det. Ty detta hör till makthavarens rättighet på samma sätt som det hör till att skada fienden och lyda makthavaren.

Skulle makthavaren emellertid inte befalla en bojkott, får människan välja själv; hon bojkottar om hon vill och låter bli att bojkotta om hon inte vill.