Domen för att betvivla profeternas felfrihet

Profeterna (´alayhimus-salâtu was-salâm) är felfria i det som de förkunnar från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). De är felfria i det som de förkunnar från Allâh. Muslimerna är enade om det. Den som betvivlar att de är felfria i det som de förkunnar från Allâh är otrogen och en avfälling från islam.

De kan drabbas av sjukdomar och annat som drabbar människorna som hunger, törst och trötthet. Profeterna (´alayhimus-salâtu was-salâm) kan drabbas av det. Detsamma gäller döden. Allt det kan profeterna drabbas av därför att de är människor.