Domen för att betala mer Zakât-ul-Fitr än vad som krävs

Publicerad: 2007-10-11
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (25/70)

 

Fråga: Vad är domen för att betala mer Zakât-ul-Fitr än vad som är obligatoriskt och att anse det som frivilligt?

Svar: Det är tillåtet och inte föraktfullt enligt de flesta lärda som ash-Shâfi´î, Ahmad och andra. Däremot anser Mâlik att det är föraktfullt.

Vad berör att betala mindre än den ålagda summan, så anser ingen av de lärda att det är tillåtet.