Domen för att betala allmosan till bröder och systrar

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)
Källa: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (1/284-285)

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till någon släkting som man inte är ålagd att försörja?

Svar: Det är inte tillåtet att betala allmosa till föräldrar och avkomma, nämligen fäder, mödrar, farfäder och farmödrar och söner, döttrar, sonsöner och dottersöner. Samma sak gäller släktingar som allmosegivaren måste försörja, som bröder och systrar.

Vad gäller alla andra anhöriga, så är det tillåtet att betala allmosa till dem. Dessutom skall allmosegivaren tänka på att ta hänsyn till den som har störst behov av dem.