Domen för att be för sig själv om man vallfärdar för någon annan

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 504

Fråga: Är det tillåtet för sonen att be för sig själv om han gör ´Umrah för sin fader?

Svar: Det är tillåtet för honom att be för sig själv under denna ´Umrah på samma sätt som det är tillåtet för honom att be för sin fader och alla andra muslimer. Syftet är trots allt att han utför ´Umrahs handlingar åt personen som han gör ´Umrah för.

Vad berör själva tillbedjan, så utgör den varken någon pelare eller något villkor för ´Umrah. Sålunda är det tillåtet att be för sig själv och för den man gör ´Umrah för samt alla andra muslimer.