Domen för att be en person exorcisera ens sjuka släkting

Fråga: Anses man tillhöra dem som ber om exorcism om man ber en person exorcisera en sjuk anhörig?

Svar: Ja. Det är föraktfullt att be om exorcism. Det är inte förbjudet. Det är tillåtet att be om exorcism, men det är som sagt föraktfullt. Det är bättre att du själv exorciserar personen eller att en bra person kommer självmant och gör det.