Domen för att be en levande, förmögen och frånvarande om hjälp

Fråga: Vad är domen för att be en levande, förmögen och frånvarande människa om hjälp?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är avguderi. Det är avguderi att be frånvarande om hjälp. Den frånvarande är inte medveten om dig och klarar inte av att hjälpa dig.