Domen för att bada naken

Publicerad: 2007-05-15
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (1/306-307)

 

Det är inte tillåtet att bada naken framför andra människor eftersom det är förbjudet att visa sina könsdelar för andra. Om man däremot är ensam, anses det vara tillåtet. al-Bukhârî rapporterade att både Mûsâ och Ayyûb (´alayhimâs-salâm) badade nakna.

Det är tillåtet att någon täcker den badande med ett skynke. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade täcka sig med ett skynke när han badade.

Det är rekommenderat att täcka sig även om man skulle bada ensam. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Man har mer rätt att skämmas för Allâh än för människorna.””