Domen för att avbryta bönen och öppna dörren

Publicerad: 2010-08-05
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’-il-Balad al-Harâm, sid. 229

 

Fråga: Vad skall jag göra om jag förrättar bönen och det ringer på dörren och det inte finns någon annan i huset?

Svar: Om det är en frivillig bön, så är det tillåtet att avbryta den för att se vem som ringer på dörren.

Om bönen är obligatorisk, så skall man inte påskynda den om man inte befarar att man går miste om något viktigt.

I fall man kan få personen att inse att man förrättar bönen, antingen genom att mannen säger “Subhân Allâh” eller också att kvinnan klappar, räcker det. Om det däremot är lönlöst på grund av långt avstånd eller för att personen inte hör, anses det vara tillåtet att avbryta bönen vid behov och i synnerhet om det är en frivillig bön. Skulle bönen däremot vara obligatorisk och personen befarar att det är något viktigt, så är det tillåtet att avbryta bönen för att därefter ta igen den från början – och lov och pris tillkommer Allâh.