Domen för att äta orm och skorpion

Det råder samstämmighet om att det är förbjudet att äta ormar och skorpioner. Den som anser det vara lovligt och äter dem skall krävas på ånger.

Den som anser dem vara förbjudna men äter dem utav synd är en syndare som trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam). Hur skall en sådan person vara rättfärdig?

Och om personen slaktar ormen, så säger de flesta lärda att den fortfarande är förbjuden att äta.

Vad beträffar den som äter ormar och skorpioner för att framhäva under, så är han värre än den som äter dem utav synd.