Domen för att äta judekristet kött utan att veta hur det har slaktats

Fråga: Får vi äta de otrognas kött om vi inte vet hur det är slaktat?

Svar: Ja, det är tillåtet att äta kött som är slaktat av judarna och de kristna. Det är ingen fara och inte heller skall vi fråga [hur det har slaktats].

Det enda undantaget är om människorna vet exempelvis att djuret har elchockats. Denna typ av slakt är förbjuden och djuret anses vara självdött, även om det är en muslim som är ansvarig för det – och Allâh vet bättre.