Domen för att anse att Râfidhah har rätt

Fråga: Är det otro att säga att Râfidhah har rätt med tanke på att de dyrkar gravar, smädar de troendes mödrar och förtalar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum)?

Svar: Om han känner till det och säger att det är korrekt, är han otrogen. Om han vet vilken otro de besitter och säger att de har rätt, är han otrogen.

Om han inte vet och är okunnig för att han hör vissa säga att de är precis som de fyra rättsskolorna och att även de har en rättsskola, så är han okunnig som skall få frågan klargjord. Det skall förklaras för honom att det inte alls är så och att de inte alls är som de fyra rättsskolorna. De fyra rättsskolornas troslära och religion är en som endast är oense inom Fiqh-relaterade Idjtihâd-frågor. Vad gäller trons grunder, trosläran, Tawhîd och kärleken till följeslagarna, efterföljarna och Salaf, har de alla en och samma religion och troslära.