Domen för att ändra namn efter konversion

publicerad
17.01.2010

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (18/55)

Fråga: Är det obligatoriskt att ändra sitt gamla namn som George, Josef och liknande efter att ha offentliggjort sin Islâm?

Svar: Det är inte obligatoriskt att ändra sitt namn i fall det inte innebär att han är någon annans tjänare än Allâhs. Däremot är det föreskrivet att korrigera det. Det är bra att ändra ett utländskt namn till ett islamiskt, men det är inte obligatoriskt.

Om hans namn är ´Abdul-Masîh (Messias tjänare) och liknande, ändras det. Om det inte innebär att han är någon annans tjänare än Allâhs, som Paulus och George, åläggs han inte att ändra det. Ty dessa namn innehas av både kristna och andra.