Domen för att andas in vattenånga under fastan

Fråga: Vi bor i kalla områden och använder varmvattenberedare för att värma vatten. Vid bad uppstår det mycket ånga. Påverkar den här ångan personens fasta?

Svar: Den påverkar inte fastan. Man skall dock inte avse att dra in den i halsen. Man skall undvika den. Om den skulle komma in i personen oavsiktligt, är ingen skada skedd.