Domen för att andas in vattenånga under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/7786.mp3

 

Fråga: Vi bor i kalla områden och använder varmvattenberedare för att värma vatten. Vid bad uppstår det mycket ånga. Påverkar den här ångan personens fasta?

Svar: Den påverkar inte fastan. Man skall dock inte avse att dra in den i halsen. Man skall undvika den. Om den skulle komma in i personen oavsiktligt, är ingen skada skedd.