Domen för att älska Allâh

Fråga: Vissa människor säger att somliga synder medför avguderi då de älskar dem mer än Allâh.

Svar: Det är syndigt att älska makan eller pengarna mer än Allâh. Att inte älska Allâh alls är dock större otro. Det måste alltså finnas kärlek. Kärleken till Allâh skall vara större än till allting annat. Detsamma gäller kärleken till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den sortens kärlek hör till den obligatoriska tronens fulländning. Den troende älskar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än allting annat. Det är fulländad Tawhîd.