Domen för att äldre män gifter sig med yngre kvinnor

Publicerad: 2010-06-10
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/169)

 

I dag varnas det för att äldre män gifter sig med yngre kvinnor. De anser det vara ett brott och barbariskt. Det kommer med i tidningen, tidskrifter, media och till och med på fredagspredikan och föreläsningar.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är den bästa skapelsen gifte sig med ´Â’ishah i femtioårsåldern medan ´Â’ishah var sju. Detta bevisar att handlingen är tillåten. Faktum är att den är rekommenderad om den består av fördelar. Detta är alltså en profetisk Sunnah. Den som nekar denna handling har nekat den profetiska Sunnahn.

Däremot är handlingen inte tillåten om den inte består av någon fördel, som exempelvis att förmyndaren utnyttjar kvinnans bortgifte.

Sammanfattningsvis säger vi: Om handlingen består av fördel och godhet, anses det vara tillåtet att gifta bort en ung kvinna till en äldre man och det hör till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.