Domen för arbeta i en restaurang som säljer griskött

Fråga: Är det tillåtet att arbeta i en restaurang som säljer griskött i ett otroget land med tanke på att det inte finns något annat arbete?

Svar: Om försäljaren är muslim, så är det inte tillåtet för en muslim att sälja griskött. Griskött är smutsigt och det är en svår synd att äta det. På så sätt är det inte tillåtet för honom att hjälpa honom med synder. Det är en synd att hjälpa med en synd. Således får han undvika detta arbete och söka efter en lovlig försörjning.