Domen för alkoholhaltig parfym

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Adhwâ’-ul-Bayân (1/323-324)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“”Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer.”“[1]

Majoriteten av de lärda anser alkohol vara smutsigt i sig. al-Qurtubî nämnde i sin Tafsîr att de som skiljer sig från dem i denna fråga är Rabî´ah, al-Layth, al-Muzanî, ash-Shâfi´îs elev, och senare lärda från Bagdad och andra. De bevisar det med att resten av de omnämnda faktorerna i versen som pengar från spel och spådomskonst inte är smutsiga i sig även om det är förbjudet att utöva dem.

Jag avfärdar det med hjälp av majoritetens synvinkel, vilken är att ordet ”skamliga påfund” fordrar att de alla är smutsiga i sig. Det som undantas av samstämmigheten eller av en text [från Qur’ânen och Sunnah], undantas, och det som inte undantas, måste dömas som smutsigt. Att något undantas från en allmän text via en specifikation, betyder inte att den allmänna texten inte utgör något bevis för resten däri. Detta är en allmänt känd princip.

Baserat på detta, är det inte tillåtet att förrätta bönen medan man är parfymerad med rakvatten bestående av detta berusningsmedel som satt världen på prövning. Detta stöds av Hans (ta´âlâ) Ord om berusningsmedel:

فَاجْتَنِبُوهُ

“”Håll er borta från allt sådant.””

Detta fordrar att man håller sig borta från det helt och hållet på så sätt att man varken drar någon nytta av berusningsmedel, eller det som
nämns tillsammans med det i denna vers, vilket al-Qurtubî och andra har sagt.

Även om den omnämnda parfymen luktar gott och ljuvligt – trots att det finns alkohol i den – skall en Muslim inte använda den när han hör sin Herre säga att den hör till:

رِجْسٌ

“”Skamliga påfund.””

Detta är klart och tydligt.

Dessutom stöds det av att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att sprit hälls ut. Om det hade funnits någon annan nytta i det, skulle han ha nämnt det i stället för att beordra att det hälls ut. Det gjorde han exempelvis när han tillät att man gagnas av självdöda djurs skinn.

[1] 5:90.