Domen för abort om moderns liv står på spel

Publicerad: 2007-10-21
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 90-92

 

Kanske är det någon som undrar om det är tillåtet att göra abort om moderns liv står på spel. Skall man göra abort och låta modern leva eller låta fostret leva för att låta modern dö vilket leder till att även fostret dör? Måhända finns det de som har den första åsikten, men den  motsätter sig Sharî´ah.

Således har vi den andra åsikten. Det är inte tillåtet att göra abort även om läkarna skulle säga att fostrets liv kommer att orsaka moderns död. Möjligtvis anser den första åsikten att fostret dör om modern dör och på så sätt har vi förlorat två liv. Men om vi skulle göra abort, då är  åtminstone moderns liv räddat. Denna ogiltiga åsikt avvisas på följande sätt:

1 – Det är inte tillåtet att ta ett liv för att rädda ett annat. Låt oss föreställa oss två män som befinner sig i en öken utan mat. Den ene är äldre och den andre är i tioårsåldern. Den äldre blir så pass hungrig, att han svälter ihjäl om han inte äter. I detta fall är det enligt samstämmigheten
inte tillåtet för honom att döda den unge mannen för att äta av hans kropp och överleva. Men om den unge svälter ihjäl till skillnad från den äldre som också kommer att svälta ihjäl om han inte äter av den unges kropp; får han nu äta av den unges kropp eller inte? Enligt Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskolas kändaste åsikt anses det inte vara tillåtet. Detta baseras på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Att knäcka den dödes ben är som att knäcka dem när han lever.”[1]

Det betyder att slakta honom som död är som att slakta honom som levande. Den andra åsikten anser det vara tillåtet att äta av hans kropp för att överleva. De säger att den levande människans helgd är större än den dödes.

2 – Om vi gör abort så är det vi som har dödat fostret. Om vi inte gör abort och båda avlider, så är det Allâh som har tagit deras liv och inte vi.

3 – Bara för att modern dör betyder det inte att barnet kommer att dö. Detta gäller särskilt i dag. I dag är det möjligt med snabba operationer som möjliggör att ta ut fostret levande.

4 – Bara för att Allâh (´azza wa djall) tar fostrets liv, betyder det inte att modern kommer att dö. Det är möjligt att ta ut det döda fostret medan modern fortsätter att leva.

Som slutsats är det aldrig tillåtet att göra abort efter att själen har blåsts in i fostret (vilket sker efter fyra månader).


[1] Ahmad (6/105), Abû Dâwûd (3207) och Ibn Mâdjah (1616).